Od początku do 1918 roku

Wilno1930

Pionierskie początki



1850-1918